Kleuterschool : Warme maaltijden

10-beurtenkaart voor het bestellen van warme maaltijden.

Deze kaart blijft op het secretariaat liggen.