Lagere school : Soep

Deze kaart wordt meegegeven aan de leerling en moet afgestempeld worden bij het afhalen van de soep.