Lagere school : warme maaltijden

10-beurtenkaart voor het bestellen van warme maaltijden.

Deze kaart blijft op het secretariaat liggen.