Ssst we hebben een plan! - Prentenboeken Chris Haughton

€ 14,99

Vier jagers in het bos. Drie van hen weten precies hoe ze die prachtige vogel moeten vangen.

Het vierde jagertje - dat liever van de aanblik van de vogel geniet - mag dat plan niet in de war schoppen.

Hem wordt telkens met een gedecideerd 'Ssst! We hebben een plan' de mond gesnoerd.

Maar hij heeft eigenlijk een veel beter plan...