Kippetjes tussen de sterren

€ 9,00

Naar de sterren! Dat wil Kukel al vanaf de dag dat hij uit het ei kwam.
Maar hoe komt een kuiken bij de sterren?  De hemel is zo groot!

Toch is Kukel van plan om een ster aan te raken. Hij weet alleen nog niet hoe dat moet.