Verbannen

€ 17,99

Serie 3 - Boek 3

Alleen Gaaipoot weet van de geheimzinnige voorspelling die hem, Hulstpoot en Leeuwpoot, boven het hoofd hangt.

Hij denkt dat hij de sleutel tot de profetie in het verleden moet zoeken, bij de katten die in zijn dromen rondwaren. 

Ieder om hun eigen redenen worden Vuursters kleinkinderen naar de Stam der Waterstromen, in de bergen, getrokken.

Wanneer ze een manier vinden om daar ook echt te komen, ontdekken ze meer dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden ..